Demoteam

Optiegroep na selectie, vanaf 6 jaar

Het demoteam is er voor gymnasten met extra potentieel en motivatie. We trainen op kracht, lenigheid, ritme en techniek en creëren choreografieën die acro, dans en tumbling combineren.

Het Demoteam is een groep van gemengde leeftijden. Ze nemen jaarlijks deel aan een wedstrijdcircuit. We verwachten dan ook dat zij steeds aanwezig zijn op de wekelijkse trainingen en extra trainingen wanneer nodig.

Praktisch

Het Demoteam is een optiegroep waar je na selectie deel van kunt uitmaken naast de basisgroepen. Je kunt dus niet enkel bij het Demoteam turnen.

Uurrooster

Op zaterdag van 10u00 – 12u00 in de Sporthal KA Schoten

 

Leiding

Patricia Niveau +32 473 84 25 92

Lara Ceulemans